• baner(1).jpg
  • rach_1.jpg
  • rach_2.jpg

Celem udoskonalenia obsługi wprowadzona została nowa usługa e-Księgowości na którą biuro dostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście dla klientów zainteresowanych tradycyjną metodą usługi  będą nadal świadczone na miejscu w firmie,  tak jak dotychczas. Tradycyjna usługa dodatkowo zostanie ulepszona o komunikację z klientem po przez witrynę on-line.

Poniżej opisaliśmy modele obecnie przyjętej e-Księgowości.

Model I - "Podgląd" Biuro Rachunkowe wykorzystuje do prowadzenia księgowości Firm własne oprogramowanie. Klienci Biura otrzymują możliwość wglądu w swoje dane finansowe, księgowe, kadrowo-płacowe i sprzedażowe w trybie "tylko do odczytu" poprzez Internet, o każdej porze, z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Program umożliwia między innymi:
-przeglądanie dokumentów zaksięgowanych przez Biuro Rachunkowe   (dane po wprowadzeniu do systemu są automatycznie widoczne w programie),
-przeglądanie rachunku zysków i strat oraz bilansu, danych o przychodach i kosztach,
-przeglądanie wysokości zobowiązań budżetowych z tytułu podatków i składek ZUS,
-przeglądanie rozrachunków z kontrahentami,
-dostęp do danych o pracownikach.

Model II - "Partner" Jak w metodzie tradycyjnej, ale Klient Biura Rachunkowego dodatkowo korzysta z modułów oprogramowania wspomagających procesy biznesowe w jego Firmie (Faktury, Magazyn, Kasa/Bank, Kadry i Płace). Odpowiednie operacje wykonywane przez Klienta w systemie są automatycznie transferowane przez Internet do modułów księgowych obsługiwanych przez biuro.

Model III - "Nadzór księgowy" Klient Biura Rachunkowego sam prowadzi swoją ewidencję księgową oraz kadrowo-płacową, a Biuro Rachunkowe czuwa nad merytoryczną poprawnością prowadzonej "księgowości" oraz prowadzi księgi w przypadku choroby lub urlopu pracowników księgowości Klienta, wykorzystując do tego Internet i oprogramowanie klienta, do którego równocześnie dostęp ma Klient i Biuro Rachunkowe poprzez Internet. Usługa ta szczególnie polecana jest w przypadku osób, które:
-ze względu na niewielką ilość zapisów księgowych, nie chcą powierzać prowadzenia księgowości osobie trzeciej,
-chcą mieć równocześnie pewność, że prowadzona przez nich komputerowo księgowość, jest zgodna z aktualnymi przepisami.

Model IV  - "Bufor" Księgowanie do bufora - Klient korzystając przez Internet z oprogramowania w biurze,  sam księguje swoje dokumenty do bufora - "na brudno", przechowuje wszystkie dokumenty u siebie, a Biuro Rachunkowe również przez Internet sprawdza te zapisy i dokonuje ich księgowania. Biuro wylicza deklaracje podatkowe i składa je w odpowiednich terminach.

Model V - "on/off line" Klient Biura Rachunkowego wykupuje stacjonarną wersję odpowiednich modułów (Faktury, Magazyn, Kasa/Bank, Kadry i Płace). Zapisuje dane w programach, a następnie migruje te dane do Biura Rachunkowego, które posiada odpowiednie moduły księgowe. Migracja następuje poprzez przesłanie danych, za pomocą jednorazowego połączenia typu dial-up (możliwego z każdego miejsca, w którym jest sieć telefoniczna) pomiędzy programami zainstalowanymi stacjonarnie na dysku lokalnym klienta, a programem zainstalowanym w biurze. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klient nie jest zależny od dostawcy łączy internetowych i może współpracować on-line z Biurem Rachunkowym.

Model VI - "Bez granic" Rozwiązanie to dotyczy Klienta umiejscowionego z dala od Biura Rachunkowego (np. w innym mieście). Dzięki wykorzystaniu systemu on-line, nie ma konieczności częstego kontaktowania się Klienta z Biurem. Klient ma możliwość bieżącej kontroli pracy Biura Rachunkowego z każdego miejsca, gdzie istnieje dostęp do Internetu. Raz w miesiącu za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub zeskanowane drogą elektroniczną, przesyłane są dokumenty w relacji Klient - Biuro Rachunkowe, Biuro Rachunkowe - Klient.

Model VII - ?Baza klienta? Klient zakupuje i instaluje oprogramowanie na dyskach lokalnych u siebie: magazyn, księgowość, płace i kadry. Klient wystawia dokumenty sprzedażowe, magazynowe, kasowe. Biuro poprzez łącze internetowe  dokonuje księgowań, sporządza listy płac. Klient i biura pracują jednoczenie na tych samych bazach zlokalizowanych w siedzibie klienta.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Biuro Rachunkowo-Podatkowe Małgorzata Żerdzicka-Ziętek w trosce o prywatność odwiedzających serwis informuje iż wszelkie dane uzyskane z formularzy kontaktowych, e-maili zostaną wykorzystane wyłącznie w celu opracowania ewentualnej oferty lub odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomości...

REFERENCJE

Biuro Rachunkowe Perfekt funkcjonuje na rynku usług księgowych już od 1997 roku. Przez ten okres udało się nam zbudować imponujące portfolio klientów, na które składają się zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacje non-profit, spółki cywilne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

AKTUALNOŚCI

Celem udoskonalenia obsługi wprowadzona została nowa usługa e-Księgowości na którą biuro dostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście dla klientów zainteresowanych tradycyjną metodą usługi będą nadal świadczone na miejscu w firmie,  tak jak dotychczas....

Copyright 2011 Małgorzata Zitętek-Żerdzicka / Projekt i wykonanie Veni-Vici.pl


Projekt współfinansowany ze środków europejskiego funduszu rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu: ?Poprawa konkurencyjności firmy poprzez stworzenie innowacyjnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego".